Website Banner dc

DEFINISI HUTANG

Hutang bermaksud meminjam sesuatu daripada seseorang dan berjanji untuk mengembalikannya atau sesuatu yang sama nilainya tanpa menambah apa-apa tambahan. Orang yang meminjamnya perlu memastikan mereka memulangkan perkara yang sama atau sesuatu yang serupa tanpa menambah apa-apa tambahan.

Hukum Memberi Hutang

Hukum asal memberi hutang adalah sunat, manakala hukum meminta hutang adalah harus. Hukum pemberian hutang akan berubah bergantung kepada niat dan keadaan orang yang berhutang.

HARAM:

Jika untuk tujuan yang diharamkan.

MAKRUH:

Jika untuk tujuan tidak bermanfaat.

WAJIB:

Jika orang yang berhutang amat memerlukannya.

Tetapi Hukum Membayar Hutang adalah WAJIB

Kawal Kewangan Anda: Alami Pengurusan Hutang Tanpa Tekanan dengan Perkhidmatan Kami!

Hubungi kami jika anda ingin tahu lebih lanjut atau membuat semakan kelayakan penyatuan hutang: