khairat (3)

PUSAKA PENEROKA DIBELA,
WARIS PENEROKA DIJAGA


Khairat Khas Pusaka Felda (KKPF) adalah suatu  program yang mengetengahkan proses bantuan pusaka felda kepada waris peneroka bagi melancarkan pelaksanaan pewarisan felda dari satu generasi kepada generasi yang seterusnya.

Definisi Khairat

Sesuatu kebajikan dimana ia turut merangkumi derma, sedekah dan sebagainya.

Definisi Tabarru'

Sumbangan atau derma yang diberikan oleh seseorang yang kemudiannya diberikan kepada orang lain yang memerlukannya, tanpa mengharapkan balasan.

TUJUAN KKPF DITUBUHKAN

Manfaat Menjadi Ahli KKPF

PERBANDINGAN KOS PUSAKA