Website Banner (2)

Fardhu kifayah ialah kewajipan yang hanya perlu dilaksanakan oleh sebahagian dari komuniti Muslim. Apabila sebahagian melaksanakannya, maka yang lain terlepas dari tanggungjawab. Contohnya seperti pengurusan jenazah, di mana asas fardhu kifayah melibatkan proses memandikan, mengapankan, menyembahyangkan dan mengebumikan jenazah. Melaksanakan fardhu kifayah merupakan tanggungjawab kolektif yang memastikan keperluan umat Islam dipenuhi secara bersama-sama. Namun, tanggungjawab ini tidak terhenti setakat pengebumian jenazah semata-mata.

APA ITU PROGRAM MyKIFAYAH?

MyKIFAYAH ialah suatu program berkaitan dengan fardhu kifayah yang seiring pentingnya seperti kain kafan, tanggungjawab bersama dalam menyempurnakan tuntutan yang ditetapkan oleh Allah SWT. MyKIFAYAH suatu program lengkap yang memenuhi urusan jenazah yang wajib disegerakan bermula dari pengurusan jenazah, pengurusan hutang, pelaksanaan wasiat atau hibah, pembahagian harta sepencarian dan pembahagian harta pusaka melalui tabung tabarru’.

Apa itu Tabarru'?

Tabbaru’ bermaksud sumbangan atau derma yang diberikan oleh seseorang yang kemudiannya diberikan kepada orang lain yang memerlukannya tanpa mengharapkan balasan.

Apa itu Khairat?

Khairat berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud kebajikan di mana ia turut merangkumi derma, sedekah dan sebagainya.

Diriwayatkan at-Tirmizi (1079):

Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya.

Diriwayatkan Abu Daud (3597):

Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tiada lagi urusan dinar dan dirham, yang ada hanyalah urusan berkaitan pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan.

KENAPA PENTINGNYA PERANCANGAN HARTA?

PERSEPSI MASYARAKAT

REALITI

PILIHAN PAKEJ

Pakej A

RM1.30

/ Hari

✔ Dana Khairat RM10,000
✔ Penilaian Risiko
✔ Klausa Pesanan
✔ Dokumentasi Wasiat
✔ Pelaksanaan Wasiat
✔ Sijil Faraid
✔ Pencairan Aset
✔ Pembahagian Pusaka

Pakej B

RM2.00

/ Hari

✔ Dana Khairat RM15,000
✔ Penilaian Risiko
✔ Klausa Pesanan
✔ Dokumentasi Wasiat
✔ Pelaksanaan Wasiat
✔ Sijil Faraid
✔ Pencairan Aset
✔ Pembahagian Pusaka
✔ Badal Haji/Umrah

Pakej C

RM2.70

/ Hari

✔ Dana Khairat RM20,000
✔ Penilaian Risiko
✔ Klausa Pesanan
✔ Dokumentasi Wasiat
✔ Dokumentasi Hibah Aset
✔ Pelaksanaan Wasiat
✔ Sijil Faraid
✔ Pencairan Aset
✔ Pembahagian Pusaka
✔ Badal Haji/Umrah
✔ Khatam Al-Quran

SOALAN LAZIM

Program ini bertujuan untuk menyediakan sokongan kepada umat Islam dalam memahami serta melaksanakan fardhu kifayah dalam konteks pengurusan pusaka, dengan matlamat yang mulia iaitu untuk membanteras harta batil yang mungkin ada dan, pada masa yang sama, memelihara nasab keturunan yang penting dalam agama kita.

MyKIFAYAH Takaful
Bayaran Mampu milik Mampu milik
Kesihatan Peserta Sihat / Berpenyakit Sihat tubuh badan
Had Umur Peserta Sehingga 70 tahun Sehingga 60 tahun
Khidmat Guaman Percuma Tidak berkenaan
Badal Haji/Umrah Percuma Tidak berkenaan
Pengurusan Pusaka Percuma Tidak berkenaan
Dokumentasi Hibah/Wasiat Percuma Tidak berkenaan
Manfaat Selepas Kematian Khairat Kematian Khairat Kematian

Dalam memenuhi syarat menjadi ahli program ini, calon yang berminat mestilah beragama Islam dan umur mereka tidak melebihi 70 tahun.

Ya, calon yang mempunyai penyakit juga boleh menyertai program ini kerana ia lebih menekankan penyempurnaan fardhu kifayah sesama Islam.