Soalan Lazim

Di MMkafalah kami akan menguruskan segala pengurusan daripada mula sehingga selesai pengurusan tersebut.

Tujuan MMKafalah ditubuhkan adalah untuk memberikan perkhidmatan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan harta pusaka dalam kalangan masyarakat. 

Kami juga menwujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan membantu masyarakat menyempurnakan tuntutan fardhu kifayah sesama islam

MMKafalah menawarkan perkhidmatan wasiat,hibah,harta pusaka,khidmat nasihat (percuma),khairat kifayahku (khairat kematian) dan latihan kerjaya.