BADAL HAJI

DEFINISI BADAL HAJI

Badal Haji / Upah haji bermaksud mewakilkan kepada waris atau orang lain bagi melaksanakan ibadat haji ke atas dirinya disebabkan uzur seperti sakit yang tiada harapan sembuh atau terlalu tua atau meninggal dunia sedangkan ia berkemampuan tetapi tidak sempat menunaikan ibadat tersebut ketika masih hidup.

MM Kafalah Agency menyediakan perkhidmatan Badal Haji yang merupakan rukun Islam kelima. Ia juga boleh disempurnakan dan dilaksanakan untuk orang tersayang sebelum harta pusaka dibahagikan bagi menambahkan lagi amalan seseorang didunia dan akhirat. 

SET MYKIFAYAH

Mereka yang berkemampuan secara langsung adalah DIWAJIBKAN haji baginya manakala, bagi mereka yang berkemampuan secara tidak langsung adalah DIHARUSKAN untuk melakukan upah haji.

PERSOALAN UPAH/BADAL HAJI

Hukum melaksanakannya adalah harus. Rasulullah menyamakan Haji sebagai hutang dengan Allah SWT. Jadi, sebagai waris sebaiknya kita bantu arwah untuk melangsaikan hutang tersebut.

Lebih afdhal, dengan syarat waris tersebut sudah melaksanakan Haji untuk dirinya sendiri. Jika masih belum laksanakan Haji untuk diri sendiri, waris boleh mengupah orang lain seperti melalui agensi umrah yang berlesen.

Orang yang mengerjakannya dapat pahala membantu dalam perkara kebajikan. Orang yang mati itu pula gugur kewajipan.