hibah Aset

Rancang Harta, Waris Terpelihara

Hibah Aset berbeza dengan Hibah Takaful. Perbezaan kedua-dua hibah tersebut adalah harta yang hibahkan didalam akadnya. Bagi Hibah Takaful, harta yang dihibahkan hanyalah polisi dari manfaat yang dicarum. Manakala, Hibah Aset pula menggunakan harta seperti rumah, kereta, tanah dan sebagainya.

DEFINISI HIBAH

Secara umumnya, hibah adalah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Dalam erti kata yang mudah bagi hibah ialah “hadiah”.

 

PERBEZAAN WASIAT & HIBAH

MM Kafalah Agency menyediakan perkhidmatan hibah aset yang merupakan langkah TERBAIK bagi memastikan harta menjadi milik insan tersayang. “HADIAH” dapat membuatkan segala harta yang telah dihibahkan terjamin daripada sebarang konflik dan masalah dalam kalangan waris pada masa akan datang.

JENIS-JENIS HIBAH

Harta Alih

  • Kenderaan
  • Emas
  • Syarikat

Harta Tak Alih

  •  Tanah
  •  Rumah

Hibah Simpanan

  • Saham
  • Simpanan
  • Haji Dan Umrah
Hibah
Hibah Aset

Perkhidmatan HIBAH Di MM KAFALAH

Hubungi kami melalui link di bawah: